Vega Test

To metoda diagnostyki elektroakupunkturowej, opierająca się na badaniu reakcji wegetatywnego układu nerwowego człowieka na elektromagnetyczne częstotliwości konkretnych patogenów lub jednostek chorobowych.
Badanie polega na  dotknięciach punktów akupunkturowych na dłoni elektrodą diagnostyczną połączoną z urządzeniem zawierającym częstotliwościową bazę chorób, patogenów, oraz organów i układów organizmu. Test ten pozbawiony jest działań ubocznych, a jedynym przeciwskazaniem do stosowania go jest posiadanie rozrusznika serca.

Mimo bardzo wielu zalet metoda ta obarczona jest prawdopodobieństwem błędu i zafałszowania wyników zależnym od umiejętności diagnosty oraz stopnia stabilności działania punktów wykorzystywanych na dłoniach osoby badanej.

Ponadto w trakcie vega testu możliwe jest stwierdzenie tylko tych patogenów, których częstotliwości diagnosta podłączy do testowania. Może to skutkować nie wykryciem pewnych obciążeń organizmu mimo ich obecności i szkodliwego wpływu na zdrowie.

Vega Test a NLS

Z uwagi na powyższe mankamenty diagnostyka metodą Vega Testu w Gabinecie Naturiana od stycznia 2017r. nie jest już dostępna. Zastąpiła ją pozbawiona wspomnianych nieścisłości metoda diagnostyki nieliniowej NLS, z której opisem można się zapoznać TU