Biorezonans – trochę historii

Na wstępie polecam obejrzenie tego zaledwie 6-cio minutowego nagrania o zasadach i działaniu terapii biorezonansowych. Coś w sam raz dla tych, którzy lubią wszystko mierzyć „szkiełkiem i okiem” i mieć potwierdzenie w prawach fizyki: DZIAŁANIE BIOREZONANSU

Biorezonans wg R.Rife’a

Początki stosowania biorezonansu sięgają pierwszych lat XX wieku. Wtedy to amerykański naukowiec Royal Raymond Rife zbudował mikroskop o niespotykanych wcześniej możliwościach powiększających. Urządzenie złożone było z niemal 6 tysięcy elementów i zdolne do powiększania obiektów 60 tysięcy razy.

Wykorzystując swój mikroskop i wiedzę o tym, że:

  • każda molekuła drga w określonej, własnej częstotliwości,
  • rezonans nasila światło w taki sposób, jak dwie fale morskie wzmacniają się wzajemnie, kiedy zlewają się ze sobą
  • gdy częstotliwość światła rezonuje z widmem promieniowania mikroorganizmów, stają się one widoczne pod mikroskopem

Rife skrupulatnie zidentyfikował konkretne spektra emisji każdego drobnoustroju. Powoli obracał kwarcowe pryzmaty, aby skupić światło jednej długości fali na mikroorganizmie, który badał.  Dzięki temu ujrzał pod mikroskopem te patogeny, które dotąd były niewidoczne i obserwował ich przenikanie do struktury tkanek. W efekcie pozwoliło mu to na opracowanie sposobu niszczenia drobnoustrojów, opierającego się na metodzie rezonansu.

Zwiększając intensywność promieniowania daną częstotliwością rezonującą z konkretnymi patogenami, nasilał ich naturalne drgania, dopóki te nie ginęły w wyniku pękania ich błon lub ścian komórkowych. Tak narodził się tzw. „promień Rife’a”.

W ciągu kilku lat Rife stworzył tablicę częstotliwości zgubnych dla określonych czynników chorobotwórczych. Przeprowadził tysiące uwieńczonych sukcesem testów na zakażonych osobach.

Zidentyfikował 400 różnych rodzajów nowotworów i dobrał do nich określone częstotliwości. Rezultat wyleczenia końcowych faz raka osiągał bez stosowania toksycznych leków, operacji chirurgicznych czy kosztownych zabiegów.

Rife spędził wiele lat gromadząc dokumenty, filmy i zdjęcia potwierdzające skuteczność jego metody w usuwaniu różnych patogenów, a co za tym idzie również w leczeniu raka. Niestety, gdy nie zgodził się na współpracę z koncernami farmaceutycznymi z jego laboratorium zaczęła ginąć dokumentacja badawcza, a wartościowe mikroskopy zostały zniszczone przez nieznanych sprawców. Zaczęto go prześladować – był wielokrotnie aresztowany, oskarżany o bezprawną praktykę lekarską, w końcu podpalono jego laboratorium, a policja skonfiskowała resztę wyników z jego kilkudziesięcioletnich badań. Natomiast komisje lekarskie zagroziły utratą licencji wszystkim lekarzom, stosującym aparaturę promieni Rife’a.

Mimo, że metodę Rife’a obłożono zakazem (choć dowiodła swej skuteczności) rozwijała się ona dalej przez lata potajemnie. Generatory częstotliwości powstałe od 1930 roku do chwili obecnej na bazie wynalazku Rife’a przechodziły różne modyfikacje ale sposób ich działania związany z niszczeniem patogenów pozostał ten sam.

Biorezonans wg Huldy Clark

Drugą ważną osobą w historii biorezonansu była Kanadyjka Hulda Clark, która prowadziła bardzo rozległe badania nad życiem drobnoustrojów. Wykonała ona tysiące testów pomiarowych ustalając częstotliwości życia różnych patogenów. Skonstruowała własny generator częstotliwości tzw. zapper, służący do likwidacji pasożytów w organizmie bez naruszenia jego zdrowej tkanki.

Na podstawie swoich wieloletnich badań Clark uznała, że przyczyną większości chorób są inwazje pasożytnicze, chemikalia, metale ciężkie i toksyny. Clark opracowała również wiele skutecznych programów leczniczych eliminujących znaczną ilość pasożytów i dziesiątki symptomów chorobowych.

Biorezonans dziś

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystuje się dziś biorezonans. Poznaj zabiegi Zapperem Swepperem i Metaterapię.