Promocja: "POLECAJĄC ZDROWIE ZYSKUJĘ"

1. Promocja obowiązuje od 01.09.2018 do wyczerpania zapasów.

2. Każdy Klient NATURIANY, z którego rekomendacji nowa osoba zapisze się i skorzysta z pełnej diagnostyki NLS, lub wypożyczy/zakupi do terapii zapper Sweeper, lub skorzysta z sesji Bars, otrzyma w podziękowaniu wartościowy produkt za symboliczny 1 grosz.

3. Warunkiem przyznania produktu w podziękowaniu jest zgłoszenie przez nową osobę najpóźniej w dniu korzystania z zabiegu lub zakupu Sweepera Klienta, z którego polecenia ta osoba przyszła do NATURIANY.

3. Nie ma limitu ilości osób, za które klient NATURIANY może otrzymać produkty w podziękowaniu. Im większa ilość osób skorzysta w wyniku rekomendacji z zabiegów/usług/produktów wymienionych w punkcie 2, tym większą ilość produktów w podziękowaniu otrzyma polecający Klient. Za jedną konkretną osobę można otrzymać tylko raz produkt w podziękowaniu.

4. W przypadku efektywnego polecenia NATURIANY większej ilości osób tzn. więcej niż dwóm, istnieje możliwość wymiany produktów w podziękowaniu na rabat na usługi w NATURIANIE dla osoby polecającej w kwocie o wartości uzbieranych produktów w podziękowaniu.

Promocja ta łączy się z rabatami przyznawanymi dzięki "Karcie ulubionego Klienta".

 

Program lojalnościowy: "Karta ulubionego Klienta"

1. Do programu może przystąpić każdy Klient, który skorzystał przynajmniej raz w terminie od 01.09.2018 z następujących usług NATURIANY: pełnej diagnostyki NLS, lub wypożyczył/zakupił do terapii zapper Sweeper, lub skorzystał z sesji Bars.

2. Przystępując do programu, Klient otrzymuje rabat w wysokości 10% na wszystkie USŁUGI w NATURIANIE, w trakcie ważności Karty ulubionego Klienta.

3. Karta ulubionego Klienta jest kartą imienną, tzn. że wszystkie rabaty wynikające z posiadania Karty przysługują WYŁĄCZNIE posiadaczowi karty. Wyjątek stanowią dzieci i młodzież do lat 19, które otrzymują rabat na usługi dzięki karcie rodzica.

3. Karta ulubionego Klienta jest ważna przez 6 miesięcy od daty ostatniego skorzystania z usług NATURIANY. Każde skorzystanie z dowolnej usługi NATURIANY przedłuża ważność Karty o kolejne 6 miesięcy.